Nabízíme služby a produkty v oblasti informačních technologií

Produkty

IT architektura

Posouzení stávající architektury, návrh architektury systémového prostředí, integrací a zásady pořizování a správy dat. Definice architektonických principů, standardů a pravidel a celkového modelu řízení aplikačního portfolia.

Řízení bezpečnosti

Analýza rizik IT bezpečnosti. Posouzení kompletní ochrany IT společnosti proti potenciálnímu napadení a zneužití, které by mohlo vést k přímé či nepřímé finanční ztrátě.

Bezpečná emailová komunikace

Komplexní profesionální antivirová a antispamová ochrana emailové komunikace formou služby.

Elektronický archiv

Ukládání dokumentů a daňových dokladů na úložištích splňující požadavky na důvěryhodnost a bezpečnost ze strany legislativy.

Portálová řešení

Implementace portálových řešení (intranet, B2B, ...) na technologiích LIFERAY nebo Sharepoint.

Mobilní aplikace

Vývoj aplikací pro chytré mobilní telefony nebo tablety pro operační systémy Android, iOS a Windows Phone.

Elektronický archiv

Systém TS-ELDAx umožňuje ukládání dokumentů a daňových dokladů na úložištích splňující požadavky na důvěryhodnost a bezpečnost ze strany legislativy.

Jsme certifikovaným partnerem důvěryhodné archivační platformy TS-ELDAx.

Úroveň certifikace nás opravňuje nejen k tvorbě nabídek a prodeji licencí TS-ELDAx. Jako certifikovaný implementační a supportní partner jsme schopni našim zákazníkům poskytnou plný servis od zprovoznění řešení po podporu provozu.

Naše služby využily například firmy ČD Cargo, Brněnské komunikace, OKD a další.

O společnosti

Poskytujeme služby a nabízíme produkty zejména v oblastech informační bezpečnosti, důvěryhodného archivu, mobilních aplikací a návrhů řešení IT architektury.

Jsme nová společnost, která vznikla s cílem nabízet zákazníkům komplexní služby a produkty související se stanovením koncepce a dalším směřováním IT u zákazníka. Jedná se zejména o stránku celkové IT architektury, pod kterou rozumíme vytvoření konceptuálního modelu (datové entity a vazby mezi nimi), a aplikační architektury (rozdělení funkčností do aplikací a definování datových rozhraní).

Společně s celkovou architekturou se zabýváme i otázkou celkového nastavení informační bezpečnosti. Tu vnímáme jako logickou součást celkové IT architektury. Provádíme analýzy skutečného stavu z hlediska požadavků na bezpečnost informací s ohledem na aplikovatelnost zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Provádíme přehledové testy zranitelnosti, kdy identifikujeme případné nedostatky a navrhujeme doporučení na jejich odstranění. Zabýváme se rovněž elektronizací procesů souvisejících s ukládáním podnikových dat (standardní dokumenty, citlivé dokumenty, daňové doklady, ...). Prověřujeme, zda vybrané procesy jsou v souladu nejen z pohledu bezpečnosti, ale i z pohledu legislativy.

Do všech činností, které pro naše zákazníky realizujeme, se snažíme přinášet nové podněty vyplývající z nových trendů v oblasti IT a best-practice. Využíváme našich relevantních zkušenosti z obdobných řešení u jiných zákazníků a klademe důraz na standardizaci celkového řešení.

kontakt

Vedení společnosti

Ing. Miloslav Jakeš - jednatel


Email

info@elimited.cz


Sídlo společnosti

E LIMITED TECHNOLOGY s.r.o.
Mikulovice 304, 530 02 Mikulovice


Fakturační údaje

E LIMITED TECHNOLOGY s.r.o.
Mikulovice 304, 530 02 Mikulovice
IČ 03159418